Сравнителен доклад

Вие сте тук Начало / Продукти / О1 Устойчив… / Сравнителе…

Сравнителният доклад представя резултатите от проучванията за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага, извършени от партньорите по проект “CHERISH”.

В него са описани добрите практики за насърчаване на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в България, Гърция, Испания, Италия и Франция, сравняват се силните и слабите страни при опазването на невъзпроизводимите блага и се представя подходът, прилаган от местните власти и бизнеса за постигането на устойчивост.

Моля свалете сравнителният доклад по проект “CHERISH” оттук или го разгледайте онлайн в платформата “Issuu”: