Introduktion

Live Business Model Canvas är en visuell pedagogisk produkt som kopplar samman kunskap om affärsmodeller och digital storytelling.

Produkten berättar om småföretag i olika landsbygdsområden i Europa - från uppkomsten till deras vardagliga arbete, de utmaningar de möter och de viktigaste faktorerna för deras framgång och hållbarhet.

Intervjuerna med entreprenörerna och de verkliga bilderna från deras verksamhet används för att få fram information om företagsmodellerna och presentera deras affärsmodeller på ett enkelt, lättförståeligt och mycket praktiskt sätt. Animerade textrutor med omfattande information visas över filmerna som gör det lättare att förstå och komma ihåg.

Produkten är avsedd för självständigt icke-formellt lärande, som en kompletterande utbildning för allmän utbildning av entreprenörer på landsbygden och som ett användbart sätt att förenkla och förstå affärsstrukturer och praxis, samt att se på befintliga affärsmodeller och förbättra resultat eller utveckla en återkommande affärsplan för framtida företag.